De Stichting heeft ook als doel het stimuleren van medisch wetenschappelijk onderzoek, met een specifieke focus op Surinaamse onderzoekers en onderwerpen die relevant zijn voor de Surinaamse samenleving.

Een concreet voorbeeld van de bijdrage van de stichting is te vinden in het ondersteunen van het pilotonderzoek uitgevoerd door Dr. L. Brewster van de stichting Creatinekinase. Dit onderzoek was gericht op het analyseren van arseenspiegels in urine bij verschillende etnische groepen in Suriname. Hierdoor werd de mogelijkheid gecreëerd om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen arseenintoxicatie door het consumeren van rijst en de variatie in het voorkomen van hart- en vaatziekten.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media