Op 25 oktober 1985 is de Mr. Huber Stichting opgericht als voogdijorganisatie voor al die kinderen die nergens anders konden worden opgevangen en die zonder deze organisatie nooit een goede verzorging en een kans op een menswaardig bestaan hadden gehad.

De Mr. Huber Stichting werd opgericht als reactie op schrijnende situaties waarin kwetsbare kinderen in Suriname zich bevonden. Met name kinderen die geen ouderlijke zorg ontvingen, zoals zij die gehandicapt waren, moeilijk konden leren of slachtoffer waren van seksueel misbruik, stonden er alleen voor en leefden in mensonwaardige omstandigheden. De oprichter, Mr. Cees Huber, besloot actie te ondernemen en richtte een werkgroep op die later leidde tot de oprichting van de stichting. Hoewel hij kort voor de officiële oprichting overleed, werd de stichting ter ere van hem vernoemd.

In de loop der jaren is de focus van de stichting verschoven naar het ondersteunen van kinderen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Ze bieden voogdijdiensten voor minderjarigen, voorzieningen voor kinderen tussen 5 en 18 jaar met een beperking, en 24-uurszorg voor jongvolwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking. De stichting heeft zelfstandige inkomstenbronnen ontwikkeld om haar doelen te realiseren en is een onmisbare steunpilaar geworden in de samenleving. Met de opening van een dependance in Commewijne in 2015 heeft de stichting haar bereik vergroot en biedt ze nu ook opvang voor jongvolwassenen met een beperking.

Onze Stichting steunt het goede werk van Mr. Huber Stichting door donaties van geld en goederen uit Suriname en Nederland.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media