Over de doelstellingen van de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.

 1. De Stichting heeft ten doel:
  1. het bevorderen van de deskundigheid van medici (ongeacht hun specialisatie) en apothekers, in het algemeen en van Den Haag en omgeving in het bijzonder;
  2. het ontwikkelen en in stand houden van een coherent medisch netwerk, dat functioneel kan dienen als databank;
  3. het uitwisselen van specifieke deskundigheid met medici en apothekers in het buitenland, waaronder met name begrepen in Suriname, werkende medici en apothekers;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het organiseren van diverse medische congressen zowel in als buiten Nederland;
  2. het houden van ICT-bijeenkomsten conform de voor medici gestelde eisen van nascholing;
  3. het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen voor medici en apothekers;
  4. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media