Onze Stichting heeft als doel om de sociaal-maatschappelijke doelen van diverse organisaties in Suriname te ondersteunen door middel van financiële donaties. Deze donaties worden ingezet om bij te dragen aan de bevordering van opleidingen, het verstrekken van onderwijsleermiddelen en het verbeteren van het algemene welzijn binnen de samenleving.

Door deze ondersteuning streeft de Stichting ernaar om de toegang tot kwalitatief onderwijs te vergroten, met name voor kansarme groepen en gemeenschappen die daar behoefte aan hebben. Dit omvat niet alleen het verschaffen van middelen zoals boeken, schoolbenodigdheden en technologische hulpmiddelen, maar ook het aanbieden van financiële steun voor educatieve programma's en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van het leerproces.

Daarnaast draagt de Stichting bij aan het algemene welzijn door financiële steun te verlenen aan organisaties die zich inzetten voor sociale ontwikkeling, gezondheidszorg, huisvesting en andere belangrijke aspecten van het leven in Suriname. Door deze samenwerking kunnen de organisaties hun impact vergroten en een bredere groep mensen bereiken die ondersteuning nodig hebben.

De Stichting erkent het belang van samenwerking en partnerschappen met zowel lokale als internationale organisaties om haar doelstellingen te verwezenlijken. Door middel van transparantie, effectief beheer en strategische investeringen in onderwijs en welzijnsinitiatieven, streeft de Stichting ernaar om een positieve en blijvende impact te hebben op de Surinaamse samenleving.

Ter ondersteuning van de sociaal maatschappelijke doelen van de volgende organisaties in Suriname zorgt de Stichting voor een bijdrage aan opleidingen, onderwijsleermiddelen en welzijn in de vorm van financiële donaties.

  • Mr. Huber Stichting; een organisatie die de status heeft van een sociale instelling met een non-profit karakter en belast is met de voogdij en verantwoordelijkheid over kinderen met een meervoudige beperking.
  • Stichting Mijnzorg; een stichting die zich ten doel heeft gesteld HIV/AIDS geïnfecteerde en geaffecteerde kinderen in een crisissituatie op te vangen.
  • Stichting Ypsilon; een organisatie t.b.v. ex-psychiatrische patiënten in Suriname.
  • Stichting voor het kind; heeft als doel het opvoeden en begeleiden van meisjes in de leeftijdscategorie zes tot en met zestien jaar die mishandeld, misbruikt en/of verwaarloosd zijn.
  • Samenwerking met Sociaal Culturele organisaties.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media