De Stichting hecht grote waarde aan kennisdeling. Daarom organiseert de Stichting congressen en intercollegiale toetsingen voor medische professionals, waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Ook investeert de Stichting in de opleiding van medisch personeel, zowel financieel als door selectie voor gesponsorde opleidingen. Dit komt tot uiting in verschillende initiatieven:

  • Congressen en Intercollegiale Toetsingen: De Stichting organiseert regelmatig congressen en intercollegiale toetsingen. Hier kunnen professionals uit het medische veld samenkomen, kennis uitwisselen en ervaringen delen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.
  • Opleiding van Medisch Personeel: De Stichting heeft zich ingezet voor de opleiding van twee verpleegkundigen ten behoeve van de gehandicaptenzorg bij de Mr. Huber Stichting en deze vergoed. Daarnaast heeft de stichting een kaderopleiding gefinancierd voor een managementfunctie binnen dezelfde stichting. Bovendien fungeert de Stichting als ballotagecommissie voor kandidaten die een opleiding tot medisch personeel volgen, waarbij de opleiding wordt gesponsord door een fonds van Bajalala Transport.

De Stichting heeft ook bijgedragen aan de verloskunde opleiding in Paramaribo door het schenken van audiovisuele apparatuur. Daarnaast heeft de Stichting cursussen acute verloskunde ondersteund voor verloskundigen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). De Stichting heeft ook gezorgd voor de schenking van reanimatiepoppen aan zowel de verloskundigen als het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Kortom, de Stichting zet zich niet alleen in voor kennisdeling, maar investeert ook actief in de ontwikkeling van medische professionals en de verbetering van de gezondheidszorg.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media