Omstreeks eind 1999, begin 2000 komt een kleine groep bevriende collega-artsen uit Den Haag en de regio Leiden regelmatig bij elkaar. Er bestaat bij deze groep de behoefte om naast de vriendschappelijke band die leidend was, meer te doen met de kruisbestuiving van kennis en expertise.

Spoedig gaat de groep over tot een intervisie groep. Doordat de artsengroep vanuit diverse disciplines groter wordt, ontstaat het idee om elkaars krachten en expertise te bundelen ten behoeve van externe deskundigheidsbevordering en het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige nascholingen. In het najaar van 2000 ontstaat het Geneeskundige Genootschap Den Haag en omgeving en op 24 juni 2005 is de Stichting een feit. Vanaf het begin is het voor de Stichting een belangrijk uitgangspunt geweest om een multidisciplinair platform van medici te laten ontstaan en later zijn tandartsen en apothekers erbij gekomen.

De Stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van onderwijs, scholing en nascholing en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
  2. Het ondersteunen van sociaal maatschappelijke doelen ter bevordering van onderwijs en gezondheid.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het organiseren van diverse medische congressen zowel in als buiten Nederland, alsmede landelijke ontmoetingsdagen toegankelijk voor alle artsen, tandartsen en apothekers.
  2. Het houden van Inter Collegiale Toetsing (ICT) bijeenkomsten conform gestelde eisen van nascholing.
  3. Samen te werken met organisaties en /of instituten die kunnen meehelpen om onze doelstelling te bereiken.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media