Ook dit jaar vertrokken leden van de Stichting richting Paramaribo, Suriname voor het succesvolle Nickerie-congress. Daarnaast werden het Psychiatrisch Centrum Suriname, en de Mr. Hubert Stichting en Stichting Mijn Zorg bezocht.

Na aankomst in Suriname konden wij een dag genieten van het mooie en lekkere van Paramaribo waarna we vertrokken naar Nickerie ter voorbereiding van het RGD (Regionale Gezondheidsdienst) congres. Het onderwerp betrof een belangrijke doodsoorzaak in Suriname, namelijk “Verkeertrauma’s”.

Het congres zelf was een groot succes, de diverse sprekers, participatie van de deelnemers en de organisatie van het geheel waren erg goed (zie flyer). Bij de evaluatie van het congres van 2023, betreffende "Suïcide", bleken de actiepunten goed te zijn opgepakt, zich uitend in diverse preventieve maatregelen.

De borrel erna gaf ruim gelegenheid om uitgebreider met deelnemers van gedachten te wisselen over de zorg in Nickerie. Na terugkeer in de stad was er een door onze Stichting en de stichtingen YEYE en Ypsilon gesponsorde bijeenkomst bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS); ook dit was succesvol te noemen mede door de actieve participatie van de bezoekers.

Daarna werden bezoeken gebracht aan de Mr. Hubert Stichting waar we spraken met de directrice en enkele leden van de Raad van Bestuur en kennisnamen van hun plannen en noden op kort termijn en aan Stichting Mijn Zorg waar wij afspraken met de leiding konden maken over ondersteuning en de kids konden verwennen met lekkers en een zwemuitje met Pasen. Er was nog amper tijd om boodschappen te doen en familiebezoekjes af te leggen alvorens de terugreis te starten.

Stichtingen YEYE en Ypsilon

Stichting YEYE heeft als belangrijkste doel de kennisoverdracht en samenwerking te bevorderen op het gebied van (transculturele) psychiatrie tussen Nederland en Suriname. De Stichting YEYE wil ook bijdragen aan verdere professionalisering van de psychiatrie in Suriname. De patiëntenzorg in zowel Nederland en Suriname kan hier baat bij hebben.
Stichting Ypsilon Suriname: het Psychiatrisch Centrum Suriname werkt nauw samen met deze Stichting, die als doel heeft de burger begrip bij te brengen omtrent: wat een geestesziekte is, hoe met patiënten met een dergelijke handicap/afwijking om te gaan en hoe een bijdrage te leveren in het genezingsproces van de patient.

Contact

Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o.
Arnoldsonstraat 23 • 2286 AG • Rijswijk (ZH) • Nederland

(+31) 06 11 10 92 41 • bestuur [at] surinamedag [dot] com

IBAN: NL54ABNA0597834644 • BIC: ABNANL2A • KvK: 27278554

Social Media